วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

                                                            การเดินทางที่เเสนยาวไกล
แต่ละคนการเดินทางไปตามความฝันทางเดินนั้นไม่มีหนทางไหนที่จะไม่มีขวักหนามที่คอยทิ้มแทงเราอยู่ตลอดทางแต่อยู่ที่เราจะมองว่าขวักหนามนั้นเป็นเหมือนแรงทำให้เราลูกขึ้นสู้หรือภูเขาหิมาลัยที่เราไม่สาามรถปืนขึ้นไปได้ถ้าเราหยุดในวันนั้นเเสดงว่าขณะอุปสรรคเรายังเเพ้นับประสาอะไรกับเรื่องอีกร้อยพันที่รอเราอยู่เเละคุณก็จะไม่มีวันชนะใจตัวเอง